Ogólnopolska giełda jachtów, łodzi i czarterów

Nowe wymogi dla żeglarzy

Nowe wymogi dla żeglarzy

2 Kwi, 2012

Obecnie, aby prowadzić w Polsce komercyjny rejs morski na jachcie żaglowym lub motorowym, wystarczy posiadać odpowiedni patent. Zgodnie z nową ustawą o bezpieczeństwie morskim może się to radykalnie zmienić.

Pod koniec stycznia bieżącego roku weszła w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie morskim (ustawa z 18.08.2011 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr.228/2011 r. 24.10.2011 r. poz.1368). Reguluje ona między innymi kwestie kwalifikacji i składu załogi statków, w tym komercyjnych jednostek żaglowych i motorowych w rejsach morskich. Ustawa ta mówi między innymi o obowiązku przeszkolenia zgodnego z Konwencją STCW załogi oraz skipperów na komercyjnych jachtach żaglowych i motorowodnych, jak również posiadaniu przez tych ostatnich uprawnień SRC lub LRC.

STCW to nic innego jak Standards of Training, Certification and Watchkeeping, czyli międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht. Przyjęto ją 07 lipca 1978 r. w Londynie, choć weszła w życie dopiero 01 lutego 1997 r. Szkolenie w tym systemie składa się z czterech elementów: bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc i indywidualne techniki ratownicze. Pierwszy z wymienionych kursów obejmuje między innymi na zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami na temat ochrony środowiska morskiego, zasadami przestrzegania krajowych i międzynarodowych zasad BHP na statkach morskich, poleceniami w języku angielskim w różnych relacjach na statku, jak również wzajemnymi zależnościami pomiędzy członkami załogi oraz odpowiedzialnością socjalną, a także zagrożeniami takimi jak alkohol, narkotyki itp. Szkolenie przeciwpożarowe omawia natomiast zagadnienia takie jak: teoria pożaru, warunki jego powstawania, źródła zapłonu, właściwości materiałów palnych, wykrywanie i prewencja pożarowa, użytkowanie sprzętu pożarniczego na statku, budowa stałych instalacji gaśniczych, procedury walki z pożarem na statku itp. Program szkolenia obejmuje także ćwiczenia praktyczne na poligonie pożarowym i w komorze dymowej. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy to fundamentalna wiedza, jaką poznaje się na niemal każdym kursie tego typu. Szkolenie z zakresu ITR pozwala na zapoznanie się z tratwą ratunkową, pasami ratunkowymi oraz technikami ratownictwa śmigłowcowego. Ponadto dużo czasu poświęca się zagadnieniom przetrwania i wyzwania pomocy.

W myśl przedmiotowej ustawy za jacht komercyjny uważa się statek przeznaczony do celów sportowych lub rekreacyjnych, używany do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów w ramach prowadzenia działalności polegającej na: odpłatnym przewozie osób, odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych, odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu lub innym odpłatnym udostępnianiu statku. Tak więc każdy skipper komercyjnego rejsu, instruktor czy osoba, z którą popłyniemy na ryby, może w myśl tej ustawy zostać zobowiązana do posiadania zarówno uprawnień radiowych, jak i STCW, które należy odnawiać co pięć lat – tak jak muszą to robić zawodowi marynarze. Wymóg ten odnosi się nie tylko do jednostek pływających pod polską banderą, ale również statków obcych bander na polskich morskich wodach wewnętrznych lub na polskim morzu terytorialnym.

Ustawa zobowiązuje też Ministra Infrastruktury do wydania odpowiedniego rozporządzenia, w którym zostaną zawarte szczegółowe wymogi, opis kwalifikacji i przeszkolenia oraz warunki ich uzyskiwania. Minister ma na wydanie w/w rozporządzenia maksymalnie 18 miesięcy. Do tego czasu obowiązywać będzie „stara” ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.). Ocenę sensowności wymagania w/w szkoleń pozostawiam czytelnikom. Zachęcam jednak do śledzenia losów ustawy.

Kpt. Krzysztof Piwnicki.
4winds szkoła żeglarstwa.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Directory powered by Business Directory Plugin