Ogólnopolska giełda jachtów, łodzi i czarterów

PRZEPISY ŻEGLUGOWE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I CZĘŚCI ŚLĄSKA

Wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na obszarze śródlądowych dróg wodnych administrowanych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu.

Wszędzie tam, gdzie żeglujemy lub uprawiamy motorowodniactwo musimy przestrzegać pewnych reguł wynikających z krajowych ustaw i rozporządzeń regulujących kwestie zasad poruszania się po śródlądowych drogach wodnych, oznakowania statków, znaków nawigacyjnych itp. Ponadto podlegamy także obowiązkowi przestrzegania przepisów miejscowych ustalanych przez lokalną administracje danego akwenu, czyli Urzędy Żeglugi Śródlądowej. Jest ich w Polsce osiem co sprawia, że każdorazowo wybierając się na wodę musimy sprawdzić któremu UŻŚ dany akwen podlega i jakie przepisy lokalne na nim obowiązują. Dzisiaj zapoznamy się z najważniejszymi elementami zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej Dyrektora Urzędu żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu.

 1. Zakres obowiązywania

Przepisy regulują szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na następujących śródlądowych drogach wodnych znajdujących się na obszarze działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu:

 1. na rzece Odrze od Raciborza w km 51,2 do ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej w km 181,3

 2. na kanale Gliwickim

 3. na kanale Kędzierzyńskim.

 1. Zanurzenie statków

Na Odrze swobodnie płynącej różnica między głębokością tranzytową a zanurzeniem statku, scalonych materiałów pływających oraz innych obiektów pływających powinna być wystarczająca dla zachowania bezpieczeństwa statku i drogi wodnej.

 1. Prędkość statków

 1. Prędkość statków i zestawów pchanych na kanale Kędzierzyńskim nie może przekraczać 6 km/godz.

 2. Prędkość statków i zestawów musi być dostosowana do warunków hydrometeorologicznych i nawigacyjnych na szlaku żeglownym.

 

 1. Pierwszeństwo statków

 1. Statki wychodzące z kanałów śluzowych mają pierwszeństwo przed statkami zamierzającymi wpłynąć do kanałów, z wyjątkiem kanałów śluzowych na kanale Gliwickim, w których wchodzący statek ma pierwszeństwo przed wychodzącym.

 2. Statki wychodzące z portu mają pierwszeństwo przed statkami zamierzającymi wpłynąć do portu, z wyjątkiem statków wymagających ochrony przed wysoką falą, silnym wiatrem lub o ograniczonej zdolności manewrowej. W takich sytuacjach statek wychodzący z portu udziela pierwszeństwa wejścia.

 3. Ruch statków i zestawów pchanych na kanale Kędzierzyńskim może odbywać się tylko jednokierunkowo. Wszystkie statki i zestawy pchane mające wpłynąć do kanału muszą uprzednio uzyskać zgodę dyspozytora portu Kędzierzyn – Azoty. Statki wychodzące z portu Kędzierzyn – Azoty muszą swoje wyjście uzgodnić z obsługą śluzy Nowa Wieś.

 4. Na rzece Odrze podczas okresu nawigacyjnego oraz czasowego wstrzymania ruchu żeglugowego spowodowanego wystąpieniem wezbrań, zabroniony jest postój w górnych kanałach śluz za wyjątkiem górnego kanału śluzy Krapkowice, gdzie jest dozwolony postój tylko w okresie nawigacyjnym.

 

 1. Żegluga w porze nocnej

1. Żegluga w porze nocnej na poszczególnych odcinkach drogi wodnej może być dopuszczona na warunkach określonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Informacja o otwarciu i zamknięciu żeglugi w porze nocnej będzie każdorazowo podawana przez administrację drogi wodnej w formie komunikatu.

2. Statki i zestawy w ruchu znajdujące się na szlaku żeglownym po zapadnięciu zmroku, gdzie nie jest dozwolona żegluga nocna, obowiązane są dopłynąć do najbliższego bezpiecznego miejsca postoju i zatrzymać się na postój nocny.

 1. Ograniczenia wysokości dla statków

Statki, których wysokość od lustra wody do najwyższej części nierozbieralnej przekraczają wysokości minimalnego prześwitu pod konstrukcjami krzyżującymi się z drogą wodną danej klasy drogi wodnej, muszą zachować szczególną uwagę na aktualny stan wody na wodowskazie w Miedoni oraz na aktualne stany wody na odcinku, na którym zamierzają uprawiać żeglugę.

 1. Najwyższa woda żeglowna 

 1. Najwyższa woda żeglowna (WWŻ) jest to ustalony stan wody, po osiągnięciu i przekroczeniu którego uprawianie żeglugi jest zabronione.

 2. Na odcinku drogi wodnej rzeki Odry od Raciborza (km 51,20) do ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) przy stanie wodowskazu w Miedoni (km 55,50) wynoszącym 400 cm (WWŻ) obowiązuje zakaz uprawiania żeglugi w dół i w górę rzeki.

 1. Żegluga w warunkach zalodzenia i wezbrań

 1. W okresach wystąpienia zjawisk lodowych lub wezbrań odcinki dróg wodnych, na których one występują, są zamykane dla żeglugi. Decyzje o zamknięciu i otwarciu żeglugi podejmuje administracja drogi wodnej ogłaszając je w formie komunikatu.

 2. Statki znajdujące się na szlaku żeglownym w momencie ogłoszenia komunikatu o jego zamknięciu powinny tak szybko, jak tylko to jest możliwe, dopłynąć do najbliższego portu, przystani lub stopnia wodnego, gdzie jest dozwolony bezpieczny postój po zamknięciu szlaku żeglownego.

 3. Czasowe zamknięcie drogi wodnej nie dotyczy statków biorących udział w akcji ratowniczej oraz statków, których ruch jest konieczny dla utrzymania drogi wodnej.

 1. Łączność radiotelefoniczna
 1. Łączność radiotelefoniczna statek – statek powinna być prowadzona na częstotliwości 156,500 MHz (kanał 10).
 2. Łączność radiotelefoniczna statek – ląd – statek powinna być prowadzona na częstotliwości 156,400 MHz (kanał 8).
 1. Obowiązek posiadania przepisów żeglugowych

Obowiązek posiadania aktualnego egzemplarza przepisów żeglugowych oraz przepisów prawa miejscowego dla danej drogi wodnej nie dotyczy statków bez załogi, scalonych materiałów pływających, promów oraz małych statków o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW.

 1. Postępowania w sytuacjach szczególnych

W sytuacjach szczególnych dopuszcza się odstąpienie od stosowania niniejszych przepisów za zgodą Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w porozumieniu z administracją drogi wodnej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Directory powered by Business Directory Plugin