Ogólnopolska giełda jachtów, łodzi i czarterów

Czarter. Proste przedsięwzięcie z dużą odpowiedzialnością.

Czarter. Proste przedsięwzięcie z dużą odpowiedzialnością.

12 Cze, 2011

Korzystanie z czarterów staje się coraz łatwiejsze i przyjazne klientowi. Nie zapominajmy jednak o sprawdzeniu zarówno umowy czarterowej, ubezpieczeniowej jak i kondycji technicznej i wyposażenia samej jednostki. Na szczęście bezpowrotnie minęły czasy gdy jachtami, zarówno motorowymi jak i żaglowymi dysponowały jedynie duże jacht kluby a rejsy zagraniczne pozostawały poza zasięgiem większości z nas. Obecnie na całym świecie w tym również w Polsce w sposób stosunkowo łatwy można wypożyczyć jednostki o dowolnym rozmiarze jak i standardzie.

Mnogość firm czarterowych oraz bogaty zakres ofert powoduje jednak, iż często trudno jest się zdecydować, jakiego czarterodawcę wybrać. Łatwość z jaką można wynająć jacht żaglowy lub motorowy często sprawia też, iż „zwalniamy” się z procedur odbioru jachtu wychodząc z założenia, że jednostka jest na pewno przygotowana do żeglugi i komu jak komu, ale nam nic się nie przytrafi. Tym czasem pamiętać należy, że zarówno wyboru firmy czarterowej jak i jednostki, na której zamierzamy pływać powinniśmy dokonać w pełni świadomie i z należytą starannością. Również odbiór jachtu przed rejsem powinien być skrupulatny i kompleksowy.

Tak więc, o ile we wstępnym wyborze czarterodawcy pomogą nam informacje zawarte na stronach internetowych, w folderach reklamowych, publikacjach itp. tak ostateczne decyzje dobrze jest skonsultować z opinią osób, które korzystały z usług danej firmy np. na forach internetowych.

Ważne jest aby móc się odpowiednio wcześnie zapoznać z treścią umowy czarterowej. Reguluje ona bowiem nie tylko koszty samego wynajmu, ale i kwestie paliwa, wyposażenia jachtu, ubezpieczenia, kaucji itp. Coraz częściej czarterujemy jednostki za granicą tak więc przydatne jest przetłumaczenie umowy czarterowej a w wypadku jakichkolwiek niejasności podpisanie jej w formie dwujęzycznej.

Kolejną istotną kwestią jest ubezpieczenie zarówno samego statku jak i załogi. Wielu czarterodawców ubezpiecza swoje jednostki wraz z załogą, jednakże w wypadku braku takiej formy warto jest samemu ubezpieczyć się w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków jak również od odpowiedzialności cywilnej. Zarówno w pierwszej jak i drugiej sytuacji warto zwrócić uwagę na warunki zawarcia umowy z ubezpieczycielem. Ważnym jest jasne sprecyzowanie jakie sytuacje są objęte umową. Istotna jest również kwota ubezpieczenia jak i wysokość składki. We wszystkich tych kwestiach firmy ubezpieczeniowe stosują rozmaite rozwiązania. Wybierzmy więc takie, które jest dla nas najbardziej optymalne.

Istotnym jest rozwiązanie kwestii zaopatrzenia planowanego rejsu pod względem wyżywienia. Możemy na posiłki zawijać do portów lub w wypadku rejsów na większe odległości będziemy musieli zaprowiantować się na określony czas. W związku z tym rodzi się pytanie czy aprowizacji dokonać już na miejscu czy prowiant zabrać ze sobą. Pamiętajmy przy tym, że często chcąc szybko wypłynąć będziemy mieli ograniczony czas na zakupy w dniu rozpoczęcia rejsu a ponadto nie znając lokalizacji odpowiednich sklepów trudno nam będzie zrobić zakupy szybko i sprawnie. Nie bagatelną też sprawą jest odpowiednie zaształowanie tzn. ulokowanie zarówno prowiantu jak i rzeczy osobistych.

Obok wyboru czarterodawcy, ubezpieczyciela, logistycznego przygotowania rejsu jak i zaopatrzenia pamiętać także należy o tym aby wybierając jednostkę kierować się nie tylko naszymi aspiracjami pod względem jej wielkości i standardu, ale również uprawnień jakie posiadamy. Wart uwagi jest również fakt, iż wielu czarterodawców oprócz samych patentów lub certyfikatów umiejętności wymagać będzie od nas uprawnień SRC. Pamiętajmy też aby zastanowić się czy nasze umiejętności rzeczywiście odpowiadają posiadanym uprawnieniom. Jeżeli w tej kwestii mamy jakiekolwiek wątpliwości lepiej posiłkować się „zawodowym” skiperem, który na pewno zna lepiej akwen po którym chcemy pływać a ponadto z racji wykonywanego zawodu posiada większe umiejętności. Koszty wynajęcia takiej osoby wahają się w granicach 200 – 300 złotych za dobę na Bałtyku i ok. 100 – 150 euro np. na morzu śródziemnym. Pamiętajmy też, że zwyczajowo takiej osobie zapewniamy wyżywienie a w wielu wypadkach również transport na miejsce rozpoczęcia rejsu oraz powrót po jego zakończeniu. W sytuacji korzystania ze skippera obcojęzycznego warto rozpatrzyć potencjalne trudności językowe.

Do każdego rejsu, niezależnie od czasu jego trwania, należy również przygotować się

nawigacyjnym, meteorologicznym i logistycznym (chyba, że obowiązki te scedujemy na wynajętego skippera). W ramach takiego przygotowania warto zapoznać się z akwenem po którym będziemy żeglować. Warunkami meteorologicznymi, nautycznymi itp. Ale również zaopatrzyć się w niezbędne pomoce nawigacyjne takie jak mapy, locje, spisy świateł itp. (chyba że zapewnia je czarterodawca)

Pamiętać należy, że wraz z przejęciem jednostki zaczyna na nas spoczywać odpowiedzialność za załogę jak i wyczarterowany statek. Tak więc w imię starej maksymy mówiącej, że żeglowanie to ostatnia rzecz jaką żeglarz robi (a zasadę tę należy stosować również w odniesieniu do motorowodniaków) należy pamiętać aby przed podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego i samym wypłynięciem sprawdzić wyposażenie jednostki oraz jej sprawność. Właściwy odbiór nie tylko uchroni nas przed potencjalnymi próbami wyłudzenia kaucji, ale przede wszystkim daje nam obraz tego czym tak naprawdę będziemy dysponować. Odbioru dokonujemy w oparciu o listę wyposażenia zgodną zarówno z wymogami bezpieczeństwa jak i deklarowanym w ofercie standardem. W pierwszym wypadku możemy posiłkować się kartą bezpieczeństwa danego jachtu, która określa jakie środki ratunkowe i sygnalizacyjne powinny znajdować się na jednostce. Zwróćmy uwagę nie tylko na aspekt ilościowy poszczególnych elementów takich jak pławy świetlne, race, pasy i tratwy ratunkowe, gaśnice itp. ale również ich jakość a w szczególności terminy przydatności i atesty. Pamiętajmy też że nie wystarczy wszystko sprawdzić ale w wypadku jakichkolwiek wątpliwości zapoznać się z metodami użycia poszczególnych elementów wyposażenia. Nie zapomnijmy sprawdzić stanu apteczki, skrzynki bosmańskiej niezbędnej do dokonywania drobnych napraw, stanu wody czy paliwa. Zapoznajmy się też z budową i zasadami działania urządzeń pokładowych takich jak toaleta, umywalki, prysznice, ogrzewanie, pompa zenzowa, kuchenka gazowa lub oświetlenie.

Niezmiernie istotnym jest zwrócenie uwagi na stan techniczny i zasady eksploatacji silnika. Sprawdźmy stan oleju, paliwa, elementy pomocnicze takie jak chłodzenie itp. Sprawdźmy stan akumulatorów i zasady ich ładownia. Dowiedzmy się czy czarterodawca udostępnia nam jednostkę zatankowaną czy też „zalanie” zbiorników będzie należało do nas. Wiele czarterowni udostępnia jednostki, ale życzy sobie aby oddać jacht z takim samym stanem paliwa. Problem może się pojawić gdy w przystani, w której oddajemy jednostkę nie ma stacji paliwowej. W takim wypadku należy zatankować w innym porcie. W wypadku paliwa warto oprócz pełnego baku mieć trochę rezerwy w kanistrach. Przyjmuje się że ten „zapas” powinien wynosić 1/3 całości paliwa przewidzianego na rejs. Warto jest poprosić osobę wydającą jacht o tzw.: „manual” do silnika tak aby w wypadku potencjalnej awarii mechanik mógł ją łatwiej usunąć. Warto też zapoznać się z książką serwisową, z której dowiemy się kiedy odbył się ostatni przegląd silnika.

W wielu wypadkach, zwłaszcza na zachodzie zaskoczyć nas może ilość elektronicznych urządzeń nawigacyjnych. Warto więc wcześniej zapoznać się z nimi np. przy pomocy zaprzyjaźnionego „fachowca” lub profesjonalnych ośrodków szkoleniowych. Nie przydatne bowiem staną się wszelkie plotery, radary itp. jeżeli nie będziemy potrafili ich obsłużyć. A pamiętajmy, że zgodnie z wymogami międzynarodowych konwencji mówiących o bezpieczeństwie na morzu mamy np. w wypadku obserwacji, obowiązek wykorzystywać wszystkie dostępne środki. W wypadku radaru należy również posiadać uprawnienia do obsługi urządzeń tego typu. Wspomniane przepisy nie zwalniają nas, w wypadku wyposażenia statku w plotery z mapami elektronicznymi od prowadzania nawigacji na klasycznej mapie papierowej.

Kolejną kwestią jest sprawdzenie czy dana jednostka posiada odpowiednie dokumenty takie jak karta rejestracyjna, karta bezpieczeństwa, polisa ubezpieczeniowa itp. Sprawdzamy czy w wypadku jachtów żaglowych, na pokładzie są zapasowe żagle, bloczki lub liny.

Dobrze jest też odbyć kilkuminutowy rejs próbny najlepiej wraz z armatorem aby sprawdzić jednostkę nie tylko w porcie, ale i w realnych warunkach żeglugi.

Pamiętajmy też o tym, że po powrocie jacht ponownie zostanie sprawdzony pod względem technicznym i wyposażenia przez armatora lub jego przedstawiciela. I ponownie będziemy musieli podpisać protokół zdawczy a za wszelkie uszkodzenia lub spowodowane straty właściciel jachtu nie omieszka nas obciążyć finansowo mimo ubezpieczenia. Będziemy jednak mieli prawo domagać się zwrotu tych należności po wypłaceniu odszkodowania przez ubezpieczyciela właścicielowi. Wypłata taka zostanie oczywiście dokonana jedynie wtedy gdy spełnione zostaną warunki umowy ubezpieczeniowej.

Na zakończenie pragnę podkreślić iż wszystkie wymienione powyżej elementy są jedynie działaniami standardowymi i w wielu wypadkach, zależne są one od charakteru rejsu i jednostki. Tak więc może się okazać że będziemy musieli je rozwinąć lub z części mogli zrezygnować. Pamiętajmy też, że opisane powyżej działania nie wynikają z założenia ze każdy czarterodawca ma złe intencje i oferuje nam jednostki niesprawne a ubezpieczalnia za każdym razem zrobi wszystko aby nie wypłacać odszkodowania. Zachęcam jedynie aby uświadomić sobie wagę przedsięwzięcia jakim jest czarter. Zarazem polecam gorąco tego typu uprawianie żeglarstwa i motorowodniactwa. Pamiętajmy jednak aby postępować zgodnie z zasadami i procedurami stosując zasadę ograniczonego zaufania zarówno do innych jak i do samego siebie.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Directory powered by Business Directory Plugin