Ogólnopolska giełda jachtów, łodzi i czarterów

Jak naprawić żeby nie popsuć?

Jak naprawić żeby nie popsuć?

9 Lip, 2013

Nie zawsze i nie dla wszystkich jest jasne, jakich materiałów należy użyć do naprawy łodzi, jak przeprowadzić proces reperacji, aby była ona skuteczna i trwała przez wiele lat. W niniejszym tekście postaramy się omówić budowę laminatu, co pozwoli na znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i doboru najlepszych produktów.

 

Większość jachtów żaglowych i motorowych jest zbudowana z laminatu, czyli żywic zbrojonych włóknem szklanym. Wierzchnią warstwę tworzy żelkot, który poza funkcją estetyczną, ma za zadanie zabezpieczać powierzchnię laminatu przed szkodliwym działaniem wody i promieniowaniem UV. Żelkot utwardza się w formie bez dostępu powietrza i tworzy estetyczną oraz jednolitą strukturę.

Niestety laminaty poliestrowe absorbują pewną ilość wody, a zastosowanie bariery z żelkotów o podwyższonej odporności nie zapewnia 100% ochrony. W procesie produkcji laminatów używa się surowców i materiałów o właściwościach higroskopijnych, czyli podatnych na wchłanianie cieczy. Podstawowym składnikiem laminatu jest żywica. Żywica poliestrowa zawiera nieaktywny glikol reagujący z wodą. Kolejnym składnikiem mającym wpływ na parametry laminatu jest utwardzacz. Do użycia z żelkotami zdecydowanie nie zaleca się utwardzacza AAP (nadtlenek acetylo-acetonu) z powodu wysokiej zawartości wody w składzie produktu. Najczęściej stosowanym i rekomendowanym utwardzaczem jest MPEK (nadtlenek metylowo-etylowo-ketonowy). Warto jednak pamiętać, że niskiej jakości utwardzacz MPEK, może zawierać zanieczyszczenia, które wpłyną na przepuszczalność powłoki żelkotowej. Dlatego ważne jest, aby przy budowie łodzi używać materiałów z pewnego źródła i jak najlepszej jakości. Kolejnym elementem laminatu jest zbrojenie szklane. Najpopularniejsza metoda zbrojenia wykorzystywana w produkcji laminatu opiera się na emulsyjnych matach szklanych. Do produkcji tego materiału może być stosowany PVAc (poliwinyloacetal), który jako substancja bardzo higroskopijna nie powinna znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie żelkotu lub topcotu.

Na właściwości barierowe żelkotu mają wpływ nie tylko parametry surowców, ale również ich prawidłowe użycie, proporcje mieszania, grubość aplikowanej warstwy. Przedawkowanie utwardzacza w procesie naprawy lub produkcji laminatu, może skutkować zwiększeniem stężenia niepożądanych ftalanów, które mają wpływ na parametry powłoki. Wpływ na jakość i pośrednio na właściwości produktu końcowego ma również wspomniana grubość warstwy żelkotu lub topcotu. W przypadku topkotu nałożenie zbyt grubej warstwy spowoduje pojawienie się porowatej struktury (wytrąconej parafiny). Należy pamiętać, że zalecana grubość warstwy topkotu nie przekracza max 1mm, a w przypadku szpachlówki żelkotowej Sea-Line® są to maksymalnie 2mm. W zbyt grubo nałożonym, utwardzonym topkocie znajdować się może duża ilość luk i pęcherzy wypełnionych powietrzem. Dotyczy to zwłaszcza miejsc na styku topcotu i maty szklanej, gdyż z powodu swojej lepkości i konsystencji, topcot nie posiada właściwości penetrujących. Puste przestrzenie z czasem wypełnią się wodą i zapoczątkują proces rozwoju osmozy w laminacie. Z pozoru niewielka szkoda i nieprawidłowo przeprowadzona naprawa, mogą zakończyć się koniecznością przeprowadzenia drogiego remontu w przyszłości.

O właściwościach i chłonności laminatu decydować będą również warunki w których dokonujemy budowy czy naprawy – temperatura otoczenia, wilgotność.

W procesie produkcji nienasyconych żywic poliestrowych, reakcja estryfikacji przebiega następująco: KWAS + ALKOHOL ESTER + WODA. Woda jest usuwana poprzez destylację. Jednak kiedy poliester ponownie uzyska kontakt z wodą, nastąpi proces hydrolizy i reakcja ulegnie odwróceniu. Nieprawidłowa naprawa lub też zła jakość wykonania poszczególnych warstw składowych laminatu w procesie produkcji, może spowodować powstawanie pęcherzy i luk powietrznych. Kiedy woda przedostanie się przez warstwę żelkotu i wypełni takie miejsca, nastąpi rozpuszczenie wodochłonnych komponentów zawartych w laminacie poliestrowo szklanym z jednoczesnym chemicznym jej zanieczyszczeniem, przyspieszając reakcje niszczące laminat. Z chwilą pojawienia się w strukturze laminatu niewielkich powierzchni wypełnionych zanieczyszczoną wodą i jednocześnie narażonych na bezpośredni kontakt (np. miejsce naprawy) z wodą (np. jezioro), rozpocznie się proces dyfuzji. Nastąpi swobodne przenikanie cząsteczek wody do laminatu. Proces ten przebiega jednostronnie czyli następuje wyłącznie wchłanianie wody w strukturę laminatu, ale nie ulega zmianie poziom stężenia zanieczyszczeń wody. W krytycznym momencie ciśnienie osmotyczne, spowoduje deformację powierzchni i powstanie pęcherzy osmotycznych.

Szczególnie niebezpieczne może być uszkodzenie głębokie na kilka milimetrów lub rysa znajdująca się pod linią wody i odsłaniająca warstwy higroskopijnej maty szklanej. Często nieregularny kształt uszkodzenia z widocznymi włóknami szklanymi utrudnia dokładne wyszlifowanie oraz prawidłowe przygotowanie miejsca naprawy. Niewykonalne będzie też dokładne uzupełnienie miejsca topkotem, a w miejscu wypełnienia mogą pojawić się mikro pęcherzyki powietrza, które tworzą się już w samym procesie mieszania składników.

W przypadku uszkodzenia powłoki żelkotu i nieprawidłowej naprawy, warstwa maty szklanej będzie bardzo narażona na wchłanianie wody w strukturę laminatu.

Reasumując – topcot, to idealny i bezpieczny sposób na szybką naprawę rys oraz niewielkich uszkodzeń w miejscach nie narażonych na stałe zanurzenie. Użycie żelkotowego zestawu naprawczego Sea-Line lub szpachlówki żelkotowej Sea-Line jest zalecane tylko nad linią wody. Te produkty pomogą przywrócić blask oraz zabezpieczą powierzchnie jeśli nie planujemy większego remontu (malowania jednostki).

 

  1. Miejsce naprawy dokładnie oczyścić z luźno związanych części laminatu poliestrowo-szklanego. Powierzchnie odtłuścić za pomocą Zmywacza Sea-Line®. (Zdjęcie 2)
  2. Przygotować mieszaninę według proporcji znajdujących się w instrukcji obsługi. Zaleca się przygotowanie większej ilości, gdyż produkt nakładamy w nadmiarze aby zniwelować powstający przy utwardzaniu skurcz.
  3. Za pomocą szpachelki, pędzelka, patyczka wypełnić ubytek, a nadmiar usunąć. Pamiętać, że aby nastąpiło prawidłowe utwardzenie, nie należy przekraczać zalecanych grubości jednej warstwy. (Zdjęcie 3)
  4. Całość, w zależności od uzyskanej powierzchni, w razie konieczności można oszlifować delikatnym papierem ściernym i wypolerować pastą polerską Sea-Line®S1. (Zdjęcie 4)

Żelkotu z korektorem (topcotu) nie zaleca się do napraw i malowania dużych powierzchni. Jest to produkt silnie stiksotropowany o konsystencji kisielu i słabej rozlewności przez co malowanie jest bardzo utrudnione. Ponadto korektor zmniejsza przyczepność. Z kolei użycie do malowania żelkotu bez korektora będzie skutkowało lepkością warstwy oraz brakiem pyłosuchości.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów końcowych do malowania dużych powierzchni poleca się użycie lakierów poliuretanowych. Nowoczesne systemy lakiernicze, oparte na szpachlówkach i podkładach epoksydowych połączonych z wykończeniowymi farbami poliuretanowymi i przeciwporostowymi, gwarantują uzyskanie wysokiej twardości, trwałości i odpowiedniej jakości napraw.

Naprawy uszkodzeń pod linia wody powinny być wykonywane materiałami epoksydowymi.

Ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne produkty epoksydowe, będą idealnym zabezpieczeniem uszkodzenia, a także doskonałym podłożem pod nowe warstwy lakierów.

W przypadku napraw laminatu pod linia wody zalecamy używać szpachlówek epoksydowych Sea-Line , podkładów epoksydowych Sea-Line – Lightprimer lub HS oraz farb przeciwporostowych Sea-Line.gelcoat repair1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Directory powered by Business Directory Plugin